עורב

מילים ולחן: דן תורן

(מתוך חופשה בעליי)

הקדמה:

| G | D | G | D , , , D4 D Dsus2 D |

בית:

| G | D , , , D4 D Dsus2 D |

| G | A , A/G , D4 D Dsus2 D |

פזמון:

| Em D | Em D |

| Em , D G | G , , Gmaj7 |

| D Dmaj7 | D7 G |

| D Dmaj7 D7 , | G | D , , , D4 D Dsus2 D |