ליקי

מילים ולחן: דן תורן

(מתוך כלבי רוח)

הקדמה:

| F | C | Bb | F |

 בית ראשון:

| F | C | Bb | F |

| C | Bb | F |

| F | C | Bb | F |

| F | C | Bb | F |

 שאר הבתים:

| F | C | Bb | F |

| F | C | Bb | F |

| F | C | Bb | F |

| F | C | Bb | F |

 פזמון:

| Bb | F F4 , F |

| Bb | F F4 , F |

| Bb | Dm Dsus2 |

| C | Bb |

| - |

 יציאה מהפזמון:

| F C | Dm Bb | x2