יורד נמוך

מילים ולחן: דן תורן

(מתוך יורד נמוך)

הקדמה:

| C | G G# | x4

בית:

| C | C | C | C |

| C | G G# | x2

| C | C | C | C |

| C | G G# | x2

פזמון:

| A | G | A E |

| A | G | A G |

| A | G | A E |

| A | G | A G |

| A | G | A G |

| C | C | C | C |