בובה מדברת אנגלית

מילים ולחן: דן תורן

(מתוך לוחמה בשטח בנוי)

הקדמה:

| Cmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 Dsus2add13 | Cmaj7 Dsus2add13 |

 בית:

| Cmaj7 Dsus2add13 | x6

| Em , Em/F# |

 פזמון:

| G D | G , D Dsus4 |

| Am , Am/B C | G D |

| G D | G , D Dsus4 |

| Am , Am/B C | G F |